Wijkpark De Zuidert - Emmeloord


Renovatieontwerp Wijkpark De Zuidert - Gemeente Noordoostpolder

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder is een renovatieontwerp gemaakt voor het sterk verouderde wijkpark De Zuidert in Emmeloord. In een multidisciplinair projectteam met o.a. een verkeerskundige, ecoloog, recreatiedeskundige en constructeur is toegewerkt naar een ontwerp. Tijdens het ontwerpproces zijn verschillende fasen doorlopen van schetsen, voorkeursmodel, Voorlopig Ontwerp tot het uiteindelijke Definitief Ontwerp.

Knelpunten zijn zoveel mogelijk omgezet in kansen en de huidige kwaliteiten van het park zijn zoveel mogelijk benut, zoals hoogteverschillen en overgangen naar het water. Het was enerzijds van belang het park binnen het beschikbare budget te renoveren, maar anderzijds was het juist ook van belang dat het park binnen toekomstige budgetten beheerd kon gaan worden. Goed beheer is essentieel voor de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte in een park.