Inrichtingsplan - GoudaGroen Blauwe Zone Westergouwe - Projectbureau Westergouwe

Ontwikkeling van een waterrijk natuur- en recreatiegebied, welke dient als natuurcompensatie voor de ontwikkeling van de woonwijk Westergouwe en samenvalt met de door de provincie geplande ecologische verbindingszone.

Vanuit een multidiciplinair team is toegewerkt naar het inrichtingsplan. De karakteristieke strokenverkaveling wordt in tact gelaten. Het gehele gebied wordt ingericht met natuurvriendelijke oevers en krijgt moerassen, plas/draszones, riet, houtsingels en bosschages. Het gebied krijgt een extensieve gebruiksfunctie.