Beeldkwaliteitsplan - Voorhout
Beeldkwaliteitsplan Nagelbrug en N444 - Provincie Zuid-Holland

In opdracht van Provincie Zuid-Holland is een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van de provinciale weg N444/Nagelbrug bij Voorhout. Hierbij is extra aandacht geschonken aan de vormgeving en landschappelijke inpassing. Daarnaast is een bewonersparticipatietraject georganiseerd en begeleid.

In het beeldkwaliteitsplan zijn diverse ontwerpaspecten vastgelegd (materiaalgebruik, detailoplossingen, inpassing omgeving), waarmee de nieuwe situatie meer ruimtelijke kwaliteit is meegegeven.