Beeldkwaliteitsplan - Vlaardingen

Beeldkwaliteitsplan spoorwegonderdoorgang - Gemeente Vlaardingen

In opdracht van de gemeente Vlaardingen is een ontwerp gemaakt voor aanpassing van de Marathonweg en een nieuwe spoorwegonderdoorgang. Mijn rol in het project was de vormgeving en de landschappelijke inpassing van de openbare ruimte en het kunstwerk. Dit in nauwe samenwerking met mensen van civiel, een verkeerskundige en een kunstwerkexpert.

In het beeldkwaliteitsplan zijn diverse ontwerpaspecten vastgelegd (materiaalgebruik, detailoplossingen, inpassing omgeving), waarmee de nieuwe situatie meer ruimtelijke kwaliteit wordt meegeven. Voor de wandafwerking van de spoorwegonderdoorgang is een mozaiek uitgewerkt, welke refereert aan de bloemrijke spoordijkvegetatie.