Visie Zeeheldenpark - Lisse
Visie Zeeheldenpark - Gemeente Lisse

In opdracht van de gemeente Lisse is voor het centraal gelegen park in de Zeeheldenwijk een visie opgesteld. De visie beschrijft en verbeeld de gewenste toekomstsituatie van het park, onder andere op het gebied van groen, water en spelen. Het opstellen van de visie is op een brede en integrale wijze aangepakt, waarbij verschillende disciplines van de gemeente Lisse alsook Hoogheemraadschap van Rijnland bij de totstandkoming betrokken zijn.

In de visie zijn tevens diverse maatregelen opgenomen die een positieve bijdrage hebben aan klimaatbestendigheid en een duurzaam en robuust watersysteem. Zo worden onder andere aangrenzende woonstraten om het park onder afschod aangelegd, zodat het hemelwater dat op de weg valt het park in kan lopen en daar kan infiltreren in bodem.