Waterberging - Oosterhout

Ontwerp waterberging - Waterschap Brabantse Delta

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta is een nadere uitwerking gemaakt met betrekking tot de inrichting van een extra waterberging in het bosgebied nabij industrieterrein Vijf Eiken te Oosterhout. Hiervoor is door mij een inrichtingsschets opgesteld, bestaande uit enkele principebeelden en dwarsdoorsneden.