Zeeheldenwijk - Lisse

Inrichtingsplan en participatie Zeeheldenwijk - Gemeente Lisse

Opdracht van de gemeente Lisse in verband met het ophogen en herinrichten van de Zeeheldenwijk. Het gehele project beslaat het proces van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp, het organiseren van bewonersparticipatie, het maken van het bestek en het organiseren van de aanbesteding. De bewoners van de wijk worden actief betrokken bij de herinrichting van de wijk door het organiseren van schetsontwerpavonden en inloopavonden.

De werkzaamheden betroffen het maken van de ontwerpen vanaf schetsontwerp tot en met definitief ontwerp, het organiseren en begeleiden van bewonersavonden en controle bij de verdere uitwerking van het ontwerp naar een bestek.