Boterhuispolder - Leiderdorp


Inrichtingsplan Boterhuispolder - Gemeente Leiderdorp/Teylingen

In nauwe samenwerking met de gemeenten Leiderdorp en Teylingen is een inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma opgesteld. Het doel hiervan is een betere recreatieve ontsluiting en beleving van de polder als stedelijk uitloopgebied, rekening houdend met agrarisch natuurbeheer.

In het inrichtingsplan zijn doorgaande wandel-, fiets- en kanoroutes, visstekken en locaties voor educatieve activiteiten gemaakt. Belangrijk uitgangspunt hierbij was om het agrarische en cultuurhistorische karakter te bewaren en de ecologische waarden te respecteren.