Natuurontwikkeling - Langeveld

Natuurontwikkeling Langeveld - Dunea Drinkwaterbedrijf

In opdracht van Dunea is een inrichtingsplan gemaakt voor de locatie van een te saneren grondwater pomplocatie. Het inrichtingsplan sluit aan bij de reeds herontwikkelde binnenduinrand. Het gebied wordt omgevormd naar natuurlandschap met glooiingen, poelen en een duinbeek.