Begraafplaats - Groot-Ammers


Begraafplaats Groot-Ammers - Gemeente Liesveld

Opdracht van de gemeente Liesveld in verband met het voornemen de begraafplaats aan de Haarsteeg te Groot-Ammers uit te breiden. In dit kader zal het terrein naast de huidige begraafplaats opnieuw ingericht worden, waarbij onder andere een watergang zal worden verbreed en grondverzet zal plaatsvinden.

Mijn werkzaamheden: het maken van een ontwerp voor de te realiseren uitbreiding van de begraafplaats, waarin is opgenomen een oplossing voor parkeerruimte en een aansluiting met de bestaande begraafplaats. Dit plan is door mij tevens aan omwonenden gepresenteerd.