Dorpstraat - LexmondHerinrichting Dorpstraat Lexmond - Gemeente Zederik

In opdracht van de gemeente Zederik is een verkenning en schetsvoorstel gedaan voor de herinrichting van de Dorpstraat in Lexmond. Naast het functionele gebruik van de openbare ruimte, speelde het financiele aspect (een beperkt herinrichtingsbudget) en hergebruik van materialen een belangrijke rol. De Dorpstraat is een 30 km/h zone met doorgaand verkeer, waar zich winkelend publiek bevindt en waar ook wordt geparkeerd.

Na een uitgebreide inventarisatie van huidige kansen en knelpunten zijn er enkele inrichtingsvoorstellen geschetst. Naast referentiebeelden zijn er van drie locaties visualisaties gemaakt om de toekomstige inrichting te laten zien.