Toekomstvisie - De Vries

Toekomstvisie De Vries Scheepsbouw - Koninklijke De Vries Scheepsbouw

In opdracht van Koninklijke De Vries Scheepsbouw is door mij gewerkt aan visualisaties van hun wensen voor toekomstige uitbreiding. In een rapportage zijn deze wensen op diverse wijzen de ruimtelijk inzichtelijk gemaakt. Deze rapportage wordt door opdrachtgever gebruikt in gesprekken met de gemeente, omgevingspartijen en omwonenden. In SketchUp is de gehele situatie in 3D maatvast weergegeven. Op diverse locaties zijn fotorealistische fotobewerkingen gemaakt.