Bomenplan - Prov. Zuid-Holland
Bomencompensatieplan N218 - Provincie Zuid-Holland

De provincie heeft in het kader van duurzaam veilig verbeteringen uitgevoerd aan de N218 tussen Brielle en Nissewaard. Dit betekende dat er naast verbeteringen aan de infra-structuur, dat de bomen die te dicht op de weg stonden gekapt moesten gaan worden. In opdracht van Provincie Zuid-Holland is een boomcompensatieplan opgesteld.

Bomen die te dicht op de weg stonden en in verband met veiligheid gekapt moesten worden, zijn in het bomenplan ruim gecompenseerd met nieuw aan te planten bomen. Hierbij is veel aandacht geschonken aan goede landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit en is rekening gehouden met bestaande beleidsdocumenten en wet- en regelgeving. In overleg met gemeente Brielle en Nissewaard, bewoners en andere belanghebbenden is toegewerkt naar een breed gedragen plan.