Zeeheldenbuurt - Bleiswijk




Herinrichting Zeeheldenbuurt Bleiswijk - Gemeente Lansingerland

In een multidisciplinair projectteam is toegewerkt naar een Definitief Ontwerp, gevolgd door een bestek, voor de herinrichting van de openbare ruimte in de woonwijk. Bijzonder in dit project was het intensieve participatieproces met de bewoners van de wijk. Ik was verantwoordelijk voor het ontwerp en de organisatie en begeleiding van de bewonersparticipatie.

De grootste uitdaging voor de Zeeheldenbuurt was het zoeken naar optimalisatie van het aantal parkeerplaatsen met zoveel mogelijk behoud van de groene uitstraling van de wijk. In een intensief participatietraject met bewoners en omwonenden is toegewerkt naar een Definitief Ontwerp voor de buitenruimte. Kinderen uit de wijk hebben tegels beschilderd, welke zijn gebruikt om de kinderspeelroutes te markeren in de wijk.