Ambachtsplein - Hazerswoude DorpOntwerp herinrichting Ambachtsplein - Gemeente Hazerswoude-Rijndijk

In opdracht van de gemeente Hazerswoude-Rijndijk is een ontwerp gemaakt voor het Ambachtsplein in Hazerswoude Dorp. Het plein was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige wensen. Het plein is gelegen in een winkelgebied met voetgangers en parkeervoorzieningen. In overleg met winkeliers en direct aanwonenden is toegewerkt naar een breed gedragen ontwerp.

In het ontwerp is een voorzieningenstrip voorzien, waarin de alle objecten op het plein in worden verwerkt, zoals bankjes en prullenbakken. Ook de bestaande bomen hebben een plek in deze strip. De strip ligt op gelijke hoogte als de rest van het plein en is daarmee goed passeer baar door het winkelend publiek.