Ontwerp- en adviesbureau

Ontwerp- en adviesbureau Steven Brink is gespecialiseerd in de vormgeving van de buitenruimte en werkt aan een brede diversiteit aan opdrachten in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. De veelzijdigheid aan opdrachten lopen uiteen van concrete inrichtingsplannen tot visies op groter schaal niveau. Hierbij valt te denken aan ontwerpen voor o.a. pleinen, parken, woonstraten, begraafplaatsen, recreatieve verbindingen, groenplannen of landschapsvisies. Ook het begeleiden van processen en bewonersparticipatie behoren tot de kernactiviteiten. Elk project in uniek en vraagt om maatwerk. Daarom interpreteren we bij ieder project de opgave, analyseren we haar context en de kwaliteiten van de plek en zetten we knelpunten om in kansen. Aan de hand hiervan ontstaan de eerste ideeen om de kwaliteiten die de ruimte reeds in zich heeft te versterken.

Het bureau heeft een breed netwerk van ondersteunende en aanvullende specialisten, die bij uw opgave betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan een technisch specialist, planeconoom/rentmeester, R.O. specialist, ecoloog, verkeerskundige, stedenbouwkundige, kunstenaar buitenruimte, etc. Op die manier kunnen we opdrachten van verschillende omvang en complexiteit uitvoeren.

Het bureau werkt voor verschillende opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, natuurorganisaties, bedrijven en particulieren. Doorgaans werken we op opdrachtbasis aan een inrichtingsvraagstuk, waarin we vooraf de aanpak, producten en prijs vast leggen. Bij opgaven waarbij het verloop bij aanvang nog niet helemaal duidelijk is kan er ook op regiebasis worden gewerkt, waarbij vooraf een uurtarief en een verwachting van tijdsbesteding wordt afgestemd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er op een meer structurele basis, een (interim) functie wordt vervult binnen uw organisatie, voor bijvoorbeeld een of meer dagen per week, voor een bepaalde periode (tijd van opgave/werkzaamheden, zwangerschap, etc). Op die manier heeft u deze kennis van ons bureau in huis en kan deze breed in uw organisatie worden ingezet.

Ontwerp- en adviesbureau Steven Brink is in april 2014 opgericht door landschapsontwerper Steven Brink. Hij behaalde in 2005 de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting bij Van Hall Larenstein met als specialisatie ontwerp. Zijn vooropleiding tot hovenier hebben gezorgd voor een praktische aanpak en uitgebreide plantenkennis. Steven heeft veel werkervaring opgedaan als allround ontwerper bij het advies- en ingenieursbureau Grontmij. Hij krijgt energie door het bedenken van esthetische en praktische oplossingen met grote meerwaarde voor het gebruik en de beleving van de buitenruimte. Daarnaast vind hij het belangrijk betrokken te blijven in het planproces en bij de verdere uitwerking van het ontwerp om de kwaliteit te waarborgen.